CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SX THƯƠNG MẠI BẠCH KIM

PHỄU THU NƯỚC MÁI THÂN GANG NẮP INOX 304

THOÁT NƯỚC VÁCH

BKK - D1
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển

THOÁT NƯỚC BAN CÔNG

BKK - FD

CHỤP THÔNG HƠI

BKK - F1
Patented

THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VỆ SINH

BKK - FD
BKK - A1
Patented
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK - A2
Patented
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK - A3
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK-A4
Patented
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK-A5
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK - C2
Xin lỗi, sản phẩm này sẽ phù hợp hơn cho dự án môi trường biển
BKK - A7
Patented

THOÁT NƯỚC TẦNG HẦM CHỊU TẢI LỚN

BKK - A8
BKK - A9
Xin lỗi, sản phẩm này sẽ phù hợp hơn cho dự án môi trường biển

THÔNG TẮC SÀN

BKK - E1
Patented
BKK - E2
Xin lỗi, sản phẩm này sẽ phù hợp hơn cho dự án chung cư, nhà phố

THOÁT NƯỚC MƯA MÁI

BBK-B4
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
BKK - B1
BKK - B2
Xin lỗi, sản phẩm này sẽ phù hợp hơn cho dự án chung cư, nhà phố
BKK - B3
BKK - B7
Patented

THOÁT NƯỚC SÂN VƯỜN

BKK - B6
Xin lỗi, sản phẩm này không phù hợp cho dự án vùng biển
Xin bấm vào đây để gọi ngay