BKK – B3

Phễu thu nước mái Inox 304 đúc là sản phẩm sáng chế độc quyền từ nhà sáng chế Bạch Kim Khương.